OSC jau gadu strādā saskaņā ar energopārvaldības sertifikātu ISO 50001

SIA “Olimpiskais sporta centrs” pirms gada saņēma starptautisko energopārvaldības sistēmas
sertifikātu ISO 50001. Līdz ar sertifikāta saņemšanu, uzņēmumā tika uzsākta sertificētas
energopārvaldības sistēmas ieviešana, kas sniedz iespēju efektīvi plānot energoresursu
izlietojumu.
Energopārvaldības sistēmas ieviešana nozīmē, ka uzņēmumā tiek identificēts un izvērtēts
energoresursu patēriņš, to lietderība, kā arī veikta atbilstoša resursu plānošana. Rezultātā
tiek veicināta efektīvāka energoresursu izmantošana, kā arī efektīvāka uzņēmuma darbības
plānošana.
Kopš jaunās sistēmas ieviešanas ir apvienotas OSC esošās katlu mājas, tādējādi optimizējot
resursu izmantošanu. Regulāri notiek darbinieku izglītošana resursu taupīšanas jautājumos.
Jaunā sistēma ilgtermiņā paaugstinās uzņēmuma darbības standartus, uzlabos uzņēmuma
konkurētspēju un klientiem būs pieejami pakalpojumi par konkurētspējīgu cenu.
“Mūsdienās energopārvaldība ir kļuvusi par vienu no uzņēmumu darbības būtisku rādītāju, jo
taupīt enerģiju nozīmē taupīt uzņēmuma izmaksas. Iegūtais sertifikāts ir apliecinājums gan
mūsu klientiem, gan sadarbības partneriem, ka mūsu sporta kompleksa darbība ir balstīta uz
ilgtspējīgiem attīstības principiem. Aicinu šajā jautājumā iesaistīties arī darbiniekus, mūsu
sadarbības partnerus – ieviest savā ikdienas darbā vides resursu saudzējošu dzīvesveidu,
nākt klajā ar saviem priekšlikumiem un novērojumiem. Ietaupīto būs iespējams investēt
centra attīstībā,” aicina Elektrum Olimpiskā centra valdes locekle Zane Grundiņa-Arāja.