Rimi Olimpiskā centra peldēšanas treneri gūst jaunas zināšanas starptautiskā konferencē

2023. gada 11. un 12. novembrī Rimi Olimpiskā centra treneri piedalījās EUROPEAN AQUATICS LEARN TO SWIM CONFERENCE 2023 Jūrmalā.

Konference uzskatāma par nebijušu pasākumu ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas līmenī, tās mērķis bija pulcēt dažādu valstu profesionāļus, akadēmiķus un peldēšanas skolotājus, lai dalītos zināšanās un pieredzē saistībā ar mācīšanas peldēt iniciatīvām un noslīkšanas novēršanu.

Divu dienu laikā Rimi Olimpiskā centra treneri guva ieskatu, kādas metodes un mācību programmas peldētapmācības īstenošanā tiek organizētas Eiropā.

Rimi Olimpiskajam centram ir ilgstoša pieredze 2. klašu izglītojamo peldētapmācību nodrošināšanā Latvijā, kas notiek Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības 2. klašu izglītojamo peldētapmācības programmas ietvaros , tāpat arī peldētapmācības organizēšanā dažādām vecuma grupām, sākot no 6 mēnešu vecuma.

Rimi Olimpiskā centra izveidota darba grupa aktīvi strādā pie jaunu risinājumu ieviešanas, kas kopā ar konferences laikā gūtajām zināšanām un iespaidiem, palīdzēs pilnveidot peldētapmācības programmu saturu un ieviest jaunus risinājumus peldētapmācības apguves veicināšanai Latvijā.