Rimi Olimpiskais centrs 2022. gadā būtiski samazinājis energoresursu patēriņu

SIA “Olimpiskais sporta centrs” kā viens no lielākajiem sporta kompleksiem Latvijā ir energoietilpīgs patērētājs, kas vienmēr strādā pie alternatīviem risinājumiem un energoresursu taupības plāna. Uzņēmums kopš 2019. gada strādā saskaņā ar starptautisko energopārvaldības sistēmas sertifikātu ISO 50001:2018, kas apliecina uzņēmumā īstenoto energopārvaldības sistēmas izmantošanu un efektīvu energoresursu izlietojuma plānošanu ilgtermiņā.

Rimi Olimpiskā centra telpās un āra teritorijā teju pilnīgi pabeigta jauna energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana. 2022. gada nogalē visā ēkā, tostarp Lielajā peldbaseinā, 95% apgaismojums nomainīts uz LED tipa lampām un prožektoriem, kā arī koplietošanas telpās uzstādīti klātbūtnes sensori. LED apgaismojums un tā efektīva izmantošana dod labu ietaupījumu elektroenerģijai un uzlabo apgaismojumu telpās, kā arī nodrošina kvalitatīvāku darba vidi gan sportistiem, gan darbiniekiem un apmeklētājiem. Ieviestie pasākumi 2022. gadā veido 26% ietaupījumu elektroenerģijai.

Uzstādot Lielā peldbaseina sūkni Herborner Xneo (IE5 klase) ar kopējo nominālo jaudu 15KW (2x7,5KW), plānotais elektrības patēriņa ietaupījums ir 35%, tajā pašā laikā nezaudējot cirkulācijas plūsmas jaudu. Vēl efektīvākai darbībai sistēma tika papildināta ar frekvenču pārveidotājiem, kā arī pieslēgta pie esošās Vadības un automatizācijas sistēmas, kas ļauj arī attālināti regulēt parametrus atkarībā no peldbaseina noslogojuma un diennakts laika. Jaunievedumi ļauj iestatīt darbības slodzes grafiku, pēc uzlabojumiem  jaunā cirkulācijas sūkņu sistēma palīdz samazināt elektroenerģijas patēriņu līdz 79MWh gadā, jeb par aptuveni 60%. Analizējot līdz šim iegūtos datus, var secināt, ka 2022. gada laikā ir sasniegti plānotie rezultāti, jeb 79MWh ietaupījums elektroenerģijas patēriņam, kā rezultātā gada laikā par 10,6t samazināti  CO2 izmeši.

Diferencējot apkures veidus, koplietošanas telpās, birojos un sporta zālēs temperatūru samazinot par vienu grādu, iegūts patēriņa samazinājums par 10%. Būtiski, ka samazināt patēriņu drīkst tikai līdz normatīvajos aktos noteiktajam – tas attiecināms gan uz gaismas daudzumu sporta zālēs, gan ūdens temperatūru peldbaseinos, gan gaisa kvalitāti telpās, tāpat svarīgi saglabāt apmeklētājiem, tostarp bērniem, sportošanai atbilstošus apstākļus. 

“Aizvadītais gads pierāda, ka energoresursu cenu satricinājumi var kļūt izaicinoši ikdienas darbības nodrošināšanā. Tāpēc efektīvs energoresursu izlietojums ir darba uzdevums ik dienu, ne kampaņveidīgas akcijas. Aicinām visus – gan darbiniekus, gan mūsu sadarbības partnerus, gan klientus – aktīvi iesaistīties un ieviest savos ikdienas paradumos vides resursu saudzējošu dzīvesveidu. Katrs lieki neiztērētais ūdens litrs vai izslēgts apgaismojums ilgtermiņā nozīmē stabilāku uzņēmuma darbību,” aicina SIA “Olimpiskā sporta centra” valdes locekle Inga Zobena.

Visi SIA “Olimpiskais sporta centrs” un tās partneru uzņēmumu darbinieki ir laipni aicināti dalīties ar novērojumiem un energoefektivitātes uzlabojumu ierosinājumiem, sūtot tos uz e-pastu: birojs@olimpiskais.lv.